real estate menu left
real estate menu right

Home Mikro biznis
Zašto Porodični mikro biznis Array Štampa Array

Projekat "Porodično preduzetništvo - mikro biznis" jeste jedan od mogućih odgovora na rešavanju problema nezaposlenosti ali i razvoju mikro biznis na Paliluli.

Ovo je način kako da se pomognu novi preduzetnici, koji imaju ideje i želju da sami promovišu vlastita znanja i sposobnosti, ali i da se obnovi tradicija porodičnog biznisa po kome je svojevremeno bio prepoznatljiv i Beograd i sama Palilula.

Radi uspešne realizacije samog projekta, ali i zbog svesti o potrebi postojanja kvalitetnog i sigurnijeg ambijenta za poslovanje, Klub privrednika opštine Palilula pozvao je na saradnju i pre svega podršku nekoliko institucija od važnosti za sam projekat. To su:

1. G.O. Palilula

2. Sekretarijat za privredu Grada Beograda

3. KBC Banka

4. Privredna komora Beograda

5. Nacionalna služba za zapošljavanje Beograda

            Sam projekat je zamišljen da se realizuje u nekoliko faza. Prvu bi činile odgovarajuće promotivne aktivnosti u cilju popularizacije samog pojma i projekta kao jednog od mogućih i realnih rešenja za aktuelnu situaciju u oblasti privrede a posebno za problem nezaposlenosti. Sledeća faza odnosi se na stvaranje kvalitetne baze podataka kako na osnovu institucionalne pomoći Nacionalne službe za zapošljavanje Beograda - kancelarija Palilula, tako i na osnovu samog javljanja potencijalnih učesnika u ovom projektu, kandidata za pokretanje odnosno dalje razvijanje porodičnog biznisa. Nakon toga sledi trijaža, neophodna za definisanje svih onih koji zaista imaju preduzetničkih predispozicija i poslovne planove koji imaju realnu zasnovanost. Obuka je sleeća faza koja podrazumeva više elemenata, među kojima i pružanje stručno-tehničke pomoći u pravljenju adekvatnog poslovnog i posebno - finansijskog plana. Kao poseban izraz u realizaciji Projekta predviđeni su poslovni susreti i umrežavanje novih preduzetnika, vlasnika porodičnih biznisa sa većim poslovnim sistemima zarad uspostavljanja poslovne saradnje na bazi kooperantskih odnosa.

            Važno je istaći na ovom mestu da Projekat nije vremenski određen i da može i treba imati svoju primenu i protekom aktuelne krize, kao i samog procesa tranzicije.

            Njegova važnost se vidi u pružanju kvalitetnog i adekvatnog rešenja smislu samozapošljavanja, nasleđivanja porodičnog posla, doprinosa u daljem razvijanju ženskog preduzetništva, kao i u konkretizaciji koncepta društvene odgovornosti i jačanju pozicije posebnih društvenih grupa radno sposobnih i aktivnih.

 

 


Pokreće Joomla!. Designed by: free hosting joomla vps Valid XHTML and CSS.