real estate menu left
real estate menu right

Home Edukacija
Edukacija Array Štampa Array

 

KURS ZA TOP MENADŽERE I MENADŽERE

· Savremeni način rada sa zaposlenim

· Upravljanje ciljevima

· Kako uspostaviti snažan motivacioni sistem u preduzeću

· Kako podići kompetencije zaposlenih

· Kako razvijati znanja zaposlenih u skladu sa razvojem preduzeća

· Kako napraviti dobar tim

· Ocene performansi zaposlenih

· Kako postaviti pravog čoveka na pravo mesto (selekcija, odabir kandidata)

· Razvoj karijere zaposlenih

· Kako motivisati zaposlene za dostizanje ciljeva

· Kako zarade zaposlenih vezati za ispunjenje ciljeva

· Kako postaviti modernu službu ljudskih resursa

· Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa

POSEBNE OBLASTI

· Liderstvo

· Stilovi menadžera

· Poslovna komunikacija

· Podizanje samopouzdanja

· Rešavanje konflikata

· Vođenje poslovnih sastanaka

KOJE SU KORISTI ZA VAS I VAŠU KOMPANIJU

· Razumećete osnove modernog menadžmenta

· Stećićete praktična znanja i veštine rukovođenja

· Znaćete kako se ciljevi sa vrha prenose na zaposlene

· Kroz praktične vežbe naučićete kako doći do idealnog tima

· Kako odabrati pravog kandidata kako, ga uvesti u posao, kako ga motivisati…

· Kako voditi zaposlene do realizacije poslovnih planova kompanije

Predavač:

Jasmina Kujundžić HR menadžer

I. KOMUNICIRANJE I MEĐULJUDSKI ODNOSI

A. KOMUNICIRANJE

1. Proces komunikacije

2. Problemi u komunikaciji

3. Oblici komunikacije

4. Komunikacione veštine

B. MEĐULJUDSKI ODNOSI

1. Uloga i značaj međuljudskih odnosa

2. Emocionalna inteligencija

3. Upravljenje sobom

· Komponente upravljanja sobom

· Veštine upravljanja sobom

4. Socijalna svesnost

5. Socijalne veštine

II. UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

I. Razumevanje konflikta

II. Šest osnovnih veština za razrešavanje konflikata

1. Veština primene pristupa Pobeđujem/Pobeđuješ

2. Veština primene adekvatne asertivnosti

3. Veština empatije i aktivnog slušanja

4. Veština izrade mape konflikta

5. Veština razvoja i selekcije opcija

6. Veština davanja kreativnog odgovora na konflikt

III. Četiri napredne veštine za razrešavanje konflikata

1. Moć saradnje

2. Upravljanje emocijama

3. Spremnost za razrešenje

4. Širenje perspektive

IV. Veštine pregovaranja i posredovanja

1. Razlike između debate i dijaloga

2. Veština pregovaranja

3. Veština posredovanja

III. VEŠTINA DRŽANJA PREZENTACIJA

I. Uloga i značaj prezentacija

II. Planiranje i priprema prezentacije

1. Planiranje prezentacije

2. Priprema sebe: psihofizička priprema uz primenu metoda duboke relaksacije i kreativne vizualizacije.

3. Priprema tehnike: priprema slajdova i audio-vizualnih pomagala.

4. Priprema prostora

III. Realizacija i evaluacija prezentacije

1. Uvodni deo prezentacije

2. Glavni deo prezentacije

3. Završnica prezentacije

4. Komunikacija sa publikom i njeno angažovanje

5. Kretanje i govor tela

6. Evaluacija prezentacije

IV. Kreativna radionica

Predavač:

Mr Dušan Pavlović

PROGRAM EDUKACIJE I OBUKE ZAPOSLENIH U

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOJ PRIVREDI

1. Upoznavanje sa objektom

2. Upoznavanje sa kvalifikacionom ,starosnom strukturom zaposlenih

3. Izrada programa edukacije (dodatak)

4. Zajednicki deo edukacije

5. Edukacija po sluzbama,odeljenjima,pojedincima

6. Specijalisticki deo edukacije (somalijeri,barmeni….)

7. Pracenje izvrsene edukacije

8. Izrada strategije razvoja

9. Izrada sistematizacije radnih mesta

10. Izrada biznis plana

11. Koncepcija nastupa na trzistu

12. Stalna kontrola I neprekidna edukacija zaposlenih

Trening zaposlenih u hotelijerskom restoranskom i agencijskom poslovanju

Uvod

1. Pojam turizam-ugostiteljstvo

2. Pojam,vrste,sluzbe I kategorije hotela

3. Pojam,vrste I kategorije restorana

4. Pojam, vrste i zanacaj turisticke agencije

5. Prezentacija hotela,restorana,turisticke agencije…..

6. Kadrovi I kultura rada zaposlenih

6.1. Standardi ponasanja zaposlenih za vreme radnog vremena u hotelu

· Pravilan odnos zaposlenih prema potrosacima -gostima

· Nije dozvoljeno na radnom mestu

· Licne I profesionalne karakteristike zaposlenih

6.2 Standardi zaposlenih u pogledu higijene za vreme radnog vremena hotela

· Radna obuca I odeca

· Licna higijena

· Higijena licnog rublja,carapa,obuce

· Radne higijene,odrzavanje cistoce radnih mesta,proizvodnih odeljenja za goste,znacaj cistoce i rukovanje,odrzavanje poslovnog inventara za rad

6.3. Standardi poslovnih aktivnosti zaposlenih za vreme radnog vremena u hotelu

6.4. Program obuke hotelskih odelenja;

6.4.1. recepcijska sluzba

6.4.2. komercijalna sluzba

6.4.3. sluzbe na spratovima-hotelsko domacinstvo

6.4.4. usluzno-proizvodna odeljenja-sluzbe ishrane I pica

6.4.5. kuhinjski blok

6.4.6. finansijsko-racunovodstvena sluzba

6.4.7. marketing sluzba

6.4.8. pravna sluzba

6.4.9. tehnicka sluzba

6.5.Standardi usluge/kvalitet(opsti standardi kvaliteta)

6.6.Sredstva turisticke propagande

6.7. Relevantne strategije hotelskih proizvoda

6.8. Jake i slabe tacke ugostiteljsko-turisticke ponude opstine Palilula I grada Beograda kao turisticke destinacije

6.9.Pojam I karakteristike planiranja

6.10. Izrada biznis plana

Standardi poslovnih aktivnosti zaposlenih za vreme radnog vremena u ugostiteljsko-turistickoj privredi

PROGRAM OBUKE HOTELSKIH ODELJENJA;

RECEPCIJSKA SLUZBA I KOMERCIJALNA SLUZBA I TURISTICKA AGENCIJA

1. Karakteristike turisticke agencije

2. Agencijska delatnost u sistemu privrednih delatnosti

3. Medjuzavisnost turizma I agencijske delatnosti

4. Podela TA

5. Posrednicka delatnost TA

6. Delatnost organizovanja putovanja

7. Informativno-propagandna delatnost TA-aspekti

8. Osnovni elementi organizacije TA

9. Elementi I kriterijumi za kategorizaciju hotela I restorana-Zakon o turizmu

10. Organizaciona struktura recepcijske sluzbe

11. Okruzenja u kojem posluju TA

12. ТА i saobracajno poslovanje

13. Angazovanje kapaciteta saobracajnih preduzeca I osnovni ugovori

14. Rent a car preduzece

15. Ugovorni odnosi izmedju turisticke agencije I hotelijerskog poslovanja

16. Odnos turisticke agencije I ostalh partnera u uzem okruzenju

17. Medjusobni odnosi turistickih agencija

18. Organizacija poslovanja TA

19. Оrganizacija I tehnika poslovanja hotelskih sluzbi

20. Poslovne knjige I obrasci u hotelijerskom poslovanju

21. Оcnovne poslovne funkcije u ТА

22. Zaposleni-kadrovi u ТА

23. Оdnos osoblja TA prema potrosacima

24. Ugovori izmedju TA I turista

25. Sredstva TA-pokretna I nepokretna materijalna dobra

26. Turisticko-informativna dokumentacija

27. Оblici placanja u poslovanju ТА

28. Vaucer ili turisticka uputnica

29. Putnicki ili turisticki cek

30. Putne karte

31. Registrovanje poslovnih promena

32. Кalkulacija u hotelijerskom poslovanju

33. Тuristicki aranzman

34. Finansijsko-racunovodstveno poslovanje ТА

35. Neophodnost planiranja u ТА

36. Оdgovornost u hotelijerstvu

37. Osiguranje u hotelijerstvu

38. Pravna osnova poslovanja u hotelijerstvu

39. Hotelske jedinice I prostorije

40. Prijemno odeljenje hotela-recepcija

41. Tehnika poslovanja prijemnog odeljenja

42. Osoblje prijemnog odeljenja

43. Docek,prihvatanje,prijem I smestaj gostiju u hotelu

44. Ponasanje zaposlenih na recepciji

45. Ponasanje u nepredvidjenim slucajevima u hotelu

Predavač:

Mr Miloš Tucović

 

 

 


Pokreće Joomla!. Designed by: free hosting joomla vps Valid XHTML and CSS.